Onze expertise / dienstverlening

Wat doen we?

Het uitzoeken van de mogelijkheid voor een teruggaaf energiebelasting is vrij complex en niet transparant. Zo is deze onder andere afhankelijk van het elektra- en aardgasverbruik van deze recreatiewoningen en de algemene voorzieningen en van de energiebelasting die reeds verrekend is/wordt op de huidige energienota’s.
Daarnaast speelt de gemeentelijke WOZ-afbakening ook een belangrijke rol van betekenis. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een specifieke bepaling in de WOZ voor recreatiewoningen die in de meeste gevallen door de gemeente en Belastingdienst anders wordt geïnterpreteerd.  Er dient in feite een volledige herrekening te worden gemaakt van energiebelasting tot op afzonderlijk WOZ-object niveau. .

Inmiddels hebben wij voor meer dan 100 recreatieparken met succes een teruggaaf weten te realiseren. Met behulp van onze rekenmodellen zijn wij in staat om snel voor u te bepalen of er een teruggaaf mogelijk is en zo ja, dan kunnen wij deze teruggave op efficiënte wijze voor u realiseren.
Wij onderhouden nauwe contacten met de Belastingdienst en gemeenten hetgeen de procedure versneld.

Omdat een teruggaafverzoek kan worden ingediend voor een periode van 5 jaar in het verleden (2010 tot en met heden), kan het voordeel al snel oplopen tot enkele honderden euro’s per recreatiewoning. Het gaat dan ook snel over substantiële bedragen.
Het is overigens niet in alle gevallen voordelig om een teruggaafverzoek in te dienen. Er zijn valkuilen waarover zeker niet lichtzinnig gedacht dient te worden.

Wij bieden onze expertise aan om de mogelijkheden van een teruggaaf energiebelasting voor u te onderzoeken op basis van “No Cure No Pay”.  Met andere woorden: Indien er geen voordeel voor u in zit, dan maakt u ook geen kosten voor het uitzoekwerk.