Doelgroep

Welke parken komen in aanmerking?

Recreatieparken waar elektra centraal wordt ingekocht (één hoofdmeter) en vervolgens door wordt geleverd aan de individuele eigenaren/gebruikers komen mogelijk in aanmerking voor een teruggaaf energiebelasting.

In principe komt iedere recreatiewoning – die kwalificeert als zelfstandig WOZ-object in aanmerking voor een belastingvermindering van EUR 318,62 excl. btw per jaar (met ingang van 1 januari 2015 is de heffingskorting verlaagd naar EUR 311,84 excl. btw) .Een recreatiewoning kwalificeert in principe als zelfstandig WOZ-object indien de ondergrond ook in eigendom is van de eigenaar van de wooneenheid (opstal). Voor situaties met erfpacht en/of opstalrechten ligt dit gecompliceerder. Indien de recreatiewoning op gehuurde grond staat, is geen sprake van een zelfstandig WOZ-object.
Het is echter onze ervaring dat bij een centrale inkoop van elektra in ruim 85% van de gevallen de energie-leverancier slechts één keer rekening houdt met de belastingvermindering in plaats van x keer het aantal recreatiewoningen.

In die situaties is het interessant om de mogelijkheid van een teruggaaf te onderzoeken.