Gratis Quickscan

Welke informatie hebben wij van u nodig?

Geheel vrijblijvend voeren wij graag een quick-scan uit.
Hiervoor hebben wij de volgende informatie van u nodig :

  1. Het aantal chalets / bungalows in eigendom van diverse eigenaren;
  2. Indien er eigenaren meerdere chalets/bungalows in eigendom bezitten, dan zouden wij graag willen weten om hoeveel eigenaren het gaat en hoeveel bungalows/chalets deze bezitten
  3. Het aantal chalets / bungalows in eigendom van het park cq. de parkbeheerder/exploitant;
  4. Een inschatting van het totale jaarverbruik elektra (kWh) van alle chalets/bungalows en de algemene voorzieningen;
  5. Een kopie van de meest recente jaarafrekening van de energieleverancier voor de levering van elektra (dus niet voor het transport van de netbeheerder) óf een kopie van de drie laatste maandfacturen voor de levering van elektra;
  6. Een korte omschrijving van de algemene voorzieningen op het park (denk aan zwembaden, kantoor/receptie, restaurant, toiletgebouwen etc) en indien mogelijk, een inschatting van het jaarlijkse elektraverbruik van de algemene voorzieningen;
  7. Als het park ook centraal is aangesloten op aardgas (geldt niet voor propaangas) dan zouden wij graag .dezelfde informatie willen ontvangen met betrekking tot de levering van aardgas cq het verbruik zoals genoemd in vragen 4 tm 6 hiervoor.

 

Indien u ons bovengenoemde informatie doet toekomen (bij voorkeur via email), ontvangt u binnen 3 werkdagen bericht van de mogelijkheden. Zoals aangegeven is deze quick-scan vrijblijvend en gratis(!)